Om verbeteringen binnen uw organisatie door te voeren, is het van essentieel belang dat u een juist en volledig beeld heeft van de feiten. U heeft dus behoefte aan diepte en breedte informatie. Maar niet alleen u, eigenlijk alle medewerkers binnen en soms personen buiten uw organisatie! Interactive Operational Intelligence is volledig afgestemd op diverse functies binnen uw bedrijf. Van directie tot de afdeling inkoop, van productiemanagers tot de afdeling verkoop; medewerkers krijgen altijd exact dié set aan informatie, die relevant is voor het goed uitvoeren van hun functie. Dit stelt hen in staat om sneller en beter te beslissen.