smart industry

Industrie 4.0, op weg naar smart connectivity

In Duitsland is het afgelopen jaar de ‘High Tech Strategie’ uitgerold in het kader van het innovatiebeleid. We kunnen dit vergelijken met het topsectorenbeleid in Nederland. De Duitsers pakken dit uiterst zorgvuldig en groots aan. Nu staat het programma ‘Industrie 4.0 centraal’. De link met logistiek is zo groot dat er in de ogen van Hessel Visser, directeur van CoLogic, liever gesproken zou moeten worden van: ‘Industrie en logistiek 4.0’

Duitsland is bekend als het industrieland van het westen. Met toonaangevende automobielbedrijven zoals Audi, BMW, Mercedes Benz, Porsche en Volkswagen zetten ze de toon. Daarnaast heeft Duitsland een bloeiende machine-industrie met bedrijven zoals Trumpf en toeleveranciers zoals Bosch, SEW en Siemens. Duitsland is de grootste exporteur van machinebouw ter wereld. Als Nederland kunnen we daar een graantje van mee pikken. In het kader van toelevering en logistiek spelen we al een belangrijke rol. Het is dan ook van groot belang om de ontwikkelingen in Duitsland te volgen en er adequaat op in te spelen.

Duitsland erkent dat de concurrentie op de industriële gebieden, zowel uit China als de Verenigde Staten komt. Met het programma ‘Industrie 4.0’ neemt de Duitse regering het voortouw om zich voor te bereiden op de toekomst. De Duitse federale overheid heeft tot dusverre naar schatting 200 miljoen euro vrijgemaakt voor Industrie 4.0. Meer over he programma is te lezen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

Geen definitie maar wel een visie

Volgens prof. Dr. Siegfried Dais, de voorzitter van de Duitse Stuurgroep Industrie 4.0, zullen internet en communicatietechnologie niet minder dan een vierde industriële revolutie ontketenen. Nieuwe webtechnologieën zullen ertoe leiden dat machines, goederen en onderdelen met elkaar kunnen communiceren. Het ‘internet of things and services heeft gevolgen die buiten ons huidige bevattingsvermogen liggen.’ In figuur 1 is de ontwikkeling van Industrie 1.0 naar 4.0 weergegeven.

Van industry 1.0 naar industry 4.0

 Figuur 1 De ontwikkeling van Industrie 1.0 naar Industrie 4.0

Het centrale woord bij Industrie 4.0 is verbinden. Door de nieuwe verbindingen ontstaan zelf organiserende, dynamische en onderneming overstijgende netwerken die toegevoegde waarde creëren en naar kosten, grondstoffen en energieverbruik kunnen worden geoptimaliseerd. Een dergelijke verbinding kan echter alleen worden gerealiseerd als ook de logistiek hierin volledig betrokken wordt. Het is namelijk veel meer dan een interne aangelegenheid.

Smart is het codewoord

Bedrijven die slim klanteninformatie kunnen destilleren uit real time – data kunnen enorme productiviteitswinsten behalen. Bedrijven moeten datastromen kunnen beheersen om te concurreren. Maar bedrijven moeten in steeds volatielere markten ook flexibeler produceren. De time to market van nieuwe producten moet omlaag en bedrijven moeten veel grondstof- en energie-efficiënter produceren. Dit kan alleen in een Industrie 4.0–omgeving. Industrie 4.0 richt zich nadrukkelijk op de gevolgen van internet en cloud computing voor de industrie. De focus ligt op smart factories, niet op smart homes, smart grids, smart health of smart mobility.

Connectivity als sleutel voor de toekomst

In de fabriek van de toekomst worden machines bestuurd door autonome netwerken van sensors, actuatoren en embedded systemen. Deze componenten kunnen nog sneller en grotere hoeveelheden data verwerken dan de huidige generaties. Er ontstaan autonome cyber-fysieke productiesystemen, die decentraal en niet meer centraal via een automatiseringspiramide worden bestuurd. Functionele en topologische automatiseringsnetwerken worden ontkoppeld. Er zal een standaardisatie nodig zijn van de gebruikte componenten en systemen. Dat zal zo open mogelijk moeten zijn. De recente overname door Google van het bedrijf Nest (Amerikaanse producent van on line– gestuurde rookmelders en thermostaten voor smart homes) voor een bedrag van 3,5 millard dollar en de experimenten van dit bedrijf met autonome voertuigen maken duidelijk dat internetbedrijven ook de reële wereld gaan penetreren. Er ontstaat een stekkerbaarheid die ongekend is. Connectivity is de sleutel voor de toekomst.

Business Software, hét ERP-PLM Event

Mikrocentrum wil als onafhankelijke kennisinstelling een bijdrage leveren aan het verbeteren van technische processen en bedrijfsprocessen van bedrijven als toeleverancier actief zijn in de  maakindustrie en/of de procesindustrie. Zij hebben het evenement dat voorheen door de groep Klanten Order Gestuurde Logistiek was opgezet omgevormd tot een Business Software Event voor Industrie en Logistiek. Hier komen de aspecten van integratie en connectivity van processen en hun besturingssystemen tot hun recht. Het is er op gericht om ERP-systemen te integreren met ontwerpsystemen zoals CAD, CAM, PDM en PLM aan de ene kant. Aan de andere kant is er ook een interessante link te maken met MES-, TMS- en WMS-systemen.

De toekomst is aan een samenstel van degelijke basissystemen met daaraan gekoppelde slimme ondersteunende software. Tijdens het Business Software Event zullen de ontwikkelingen vanuit verschillende visie worden toegelicht. Zo zal prof. Dr. Ir. Hans Wortmann van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de bezoeker een kijkje in de toekomst gunnen. Vanuit een topbedrijf als Fokker zal CIO Henk Smit toelichten waar zij nu mee bezig zijn. Dit event biedt de bezoeker de mogelijkheid om ook met andere bezoekers informeel van gedachten te wisselen. Op deze manier bent u snel op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot ‘Industrie en logistiek 4.0’.

Bron: http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/erp/2014/8/ERP-PLM-event-wie-is-er-klaar-voor-Industrie-40-1560237W/