systeem integratie

Systeemintegratie in de maakindustrie: 5 tips

Eén van de belangrijkste veranderingen in de afgelopen 100 jaar is de opkomst van het internet. Het internet heeft er voor gezorgd dat niet olie maar data het “nieuwe goud” is geworden. Nu creëren wij al lang data, zeker binnen de maakindustrie. Data uit onder andere sensoren, MES-systemen en ERP-systemen. Om nog maar te zwijgen over alle data gecreëerd in Excel. Al deze data heeft geleid tot de 4e industriële revolutie, de virtualisatie van de industrie.

Om te kunnen zorgen dat we binnen het bedrijf over dezelfde data kunnen beschikken om deze te vertalen naar relevante informatie is het noodzakelijk te zorgen voor integratie tussen de verschillende systemen.

  • Het integreren van systemen levert behoorlijk wat voordelen op:
  • U hoeft gegevens maar één keer in te voeren wat veel tijd scheelt.
  • Het gebruik van brondata leidt tot een vermindering van fouten want er ontstaan geen verschillende versies van de waarheid.
  • Integratie tussen bedrijven leidt tot optimalisatie in de keten; je bent bijvoorbeeld in staat een betere forecast te maken en je hebt meer inzicht wanneer producten geleverd worden.
  • Er ontstaat een zogenaamde “single point of truth”; doordat de data 1 keer wordt vastgelegd is er één databron welke leidt tot betrouwbare informatie.

Kortom, reden genoeg om systemen of organisaties met elkaar te integreren of verbinden. Maar hoe pakt u dat aan?

5 tips om u op weg te helpen met systeemintegratie

1.  Bepaal uw doelstelling

De wens voor het tot stand brengen van een integratie kan voortkomen uit verschillende behoeften. Denk bijvoorbeeld aan automatiseren van het inkoopproces naar uw leverancier of het aansturen van de transporteur. Een heel andere vorm van integratie is het verbinden van allerlei systemen binnen de muren van de organisatie, bijvoorbeeld van sensor tot ERP met als doel een goede nacalculatie en het inzichtelijk maken van OEE (Overall Equipment Effectiveness). Of het nu gaat om horizontale of verticale integratie, het is zaak stil te staan bij je doel en vergeet daarbij niet alleen aan de korte termijn te denken maar juist ook aan de lange termijn.

2: Begin eenvoudig

Integraties maken kan complex zijn. Wanneer u uw doelstelling scherp hebt is het belangrijk kleinschalig te beginnen om snel een werkende integratie in de lucht te brengen, deze te testen en vervolgens eventueel aan te scherpen. Daarna kunt u eenvoudig opschalen. Dit kunt u doen door bijvoorbeeld te beginnen met één leverancier als het gaat om het inkoop proces of één transporteur als het gaat om transporten.

3: Standaardiseer zoveel mogelijk

Het kan verleidelijk zijn om een één op één verbinding te leggen tussen de verschillende systemen. Dit lijkt voordelen te bieden want u begint klein, bent gericht bezig met uw doelstelling en het kan de eerste behoefte snel vervullen. Deze maatwerk verbindingen zorgen helaas wel voor hogere onderhoudskosten en u heeft niet de mogelijkheid om snel op te kunnen te schalen. Het standaardiseren van de integratie kan door te werken met integratie platformen. Deze platformen zijn beschikbaar voor zowel horizontale als verticale integratie en bieden grote voordelen als het gaat om standaardisatie, vereenvoudiging van beheer en de mogelijkheid tot opschalen. 

4: Besteed aandacht aan security

U leest regelmatig dat er bedrijfsgegevens worden gestolen of dat deze door een hack op straat zijn komen te liggen. Doordat er integraties kunnen worden gemaakt tussen systemen binnen het bedrijf, buiten het bedrijf én cloudapplicaties is het belangrijk om te zorgen dat er wordt gewerkt met een hoge mate van beveiliging. Zorg er voor dat u werkt met gecertificeerde oplossingen.

5: Wees niet bang om hulp in te schakelen

De technologische ontwikkelingen gaan op allerlei gebieden steeds sneller, ook op het gebied van IT en integraties. Maak gebruik van organisaties die kennis en ervaring hebben met het maken van de integraties waar u behoefte aan heeft. Hierdoor zorgt u dat u sneller resultaten boekt en bent u in staat allerlei risico’s rondom bijvoorbeeld security te verlagen.

Met deze 5 tips ben u in staat om overwogen stappen te zetten om “het nieuwe goud” te gaan delven. Een goed moment om meer informatie te verzamelen over integratie is uiteraard tijdens het Business Software Event. Hier komen vele kennisgebieden, gericht op de maakindustrie, bij elkaar.

Over de gastblogger

Deze blog is geschreven door Michiel Kox, vanuit zijn rol als Business Development Manager bij Ctac is hij betrokken bij business improvement trajecten bij bedrijven in de industrie. Ctac is aanwezig op het Business Software Event 2017. U vindt hen op stand 11.