connected industry

Verbinden met business software voor de maakindustrie

Veel ondernemingen maken momenteel de omschakeling van op papier naar digitaal werken. Deze omschakeling heeft effect op het gehele proces: van klantbehoefte via ontwerp tot aan de eindgebruiker. Toch loopt dat allemaal niet van leien dakje. Logistiek expert Hessel Visser geeft een achtergrondschets.

Voor veel werknemers op de productievloer heeft papier nog steeds een grote betekenis, het is immers tastbaar en gemakkelijk van informatie te voorzien. Praktisch toch? Zeker, maar papier kan ook verloren gaan en de informatie is vaak al verouderd voor het de printer uit rolt. Zeker met de toenemende eisen (én wijzigingen) van klanten kan dit leiden tot misverstanden en zelfs gevaarlijke situaties.

De overgang naar papierloos werken is geen gemakkelijke weg

Een smartphone of tablet is gemakkelijk aan te schaffen, maar vraagt training en een zekere periode van gewenning. Om nog maar niet te spreken van alle security maatregelen die getroffen moeten worden om hackers buiten de deur te houden. Vragen als: “Gaan medewerkers deze apparatuur niet misbruiken? Hoe krijgen we de ondersteuning op de rit en op orde? Gebruiken we up-to-date software en zorgen de updates niet voor onderbrekingen in de dagelijkse operatie?” passeren hierbij vaak de revue.

Oude processen ombuigen

Het automatiseren en verbeteren van bedrijfsprocessen zonder visie is een gok is die veelal verkeerd afloopt. Begin met het bewustzijn van de medewerkers op orde te brengen. Dat kan door de processen aan te passen aan de tand van de tijd. Kleine stapjes in het automatiseringsproces helpen. De medewerkers op de vloer moeten allemaal gewend raken aan de moderne apparatuur. Dat kan door eerst bijvoorbeeld van papier naar eenvoudige applicatie op een smartphone over te gaan.

Een goed voorbeeld is het proces waarbij de urenverantwoording wordt geautomatiseerd. Hierbij is het belangrijk stil te staan hoe u deze wilt gaan verantwoorden (heel grof of juist heel fijn), omdat dit invloed heeft op de snelheid waarmee de werknemers de verandering accepteren. Ter aanvulling is het belangrijk na te denken hoe de uren in het systeem worden vast gelegd. Gebeurt dit rechtstreeks in het ERP systeem (al dan niet met een uitbreidingsmodule) of wordt er gekozen voor een externe applicatie (en hoe worden het ERP systeem en deze dan met elkaar geïntegreerd?). Het nadenken over een business case is hierbij erg belangrijk!

Hoe brengt u de transformatie op gang?

Het wordt steeds duidelijker dat de verandering binnen een bedrijf vaak moeilijk op gang komt. De uitspraak, “We doen het toch al jaren goed zo en waarom moet het dan anders?” komt vaak naar voren. Dat geldt voor medewerkers op diverse niveaus. Hoe buigt u dat nu om? Hessel Visser: “Mijn ervaring is dat deze ombuiging op ieder niveau in het bedrijf een kans moet krijgen. Zelf heb ik goede ervaringen door met de betrokkenen ‘te gaan gluren bij de buren’. Als zij een goede stap hebben gezet in het automatiseringsproces kan dat echt positief werken. Een goed voorbeeld doet goed volgen. Dit effect is ook te bereiken door te netwerken en/of te luisteren naar ervaringen van anderen”.

Business case van WP Haton

Visser: “Het afgelopen jaar hadden we bij het Business Software Event het management van WP Haton als gastspreker. De mensen van dit bedrijf lieten ons zien dat het verbeteren van de processen en de automatisering hand in hand gaat. Zij hebben de stap gemaakt van een klassieke machineleverancier van bakkerijapparatuur naar een aanbieder van oplossingen voor de broodverwerkende industrie. Dit vroeg om een heldere visie, stap voor stap verbeteringen en een uiteindelijk ingrijpende verandering van de wijze waarop gewerkt werd. Op 9 oktober willen we weer een spraakmakende ondernemer aan het woord laten om ons te inspireren.”

Met hulp komt u verder

Na procesverbetering moet ook de automatisering een kans krijgen de juiste oplossing te vinden. Dat kan echt wel eens anders zijn dan de oplossing van de buurman. Daar heeft u ervaring voor nodig. De vraag is: Hoe snel wilt u gaan veranderen en wat heeft u ervoor over? Een bedrijf als 247TailorSteel heeft enorme investeringen moeten doen om met hun op maat gemaakte oplossing Sophia de flinke stap te zetten naar een hoogwaardig geautomatiseerd bedrijf. Maak als bedrijf een goede afweging tussen een (kostbare) volledig op maat gemaakte oplossing of een (deels) kant-en-klare. Gelukkig zijn diverse partijen die u op weg kunnen helpen.

De specialist helpt u verder

De praktijkervaring ligt vaak bij in te huren specialisten of die voor u een kant en klare oplossing bieden. Het Business Software Event vormt een laagdrempelige omgeving waar u met uw vragen terecht kunt bij een grote diversiteit aan aanbieders. Dat varieert van consultant die u op weg helpt of specialisten die al diverse implementaties achter de rug hebben. Naast een volledig overzicht van aanbieders, biedt het Business Software Event ook de mogelijkheid te luisteren naar verhalen uit zowel de praktijk als de wetenschap. Dit is het enige event voor de (maak)industrie waar software centraal staat. Zo krijgt de maakindustrie een zetje in de rug om samen te verbeteren. Dat alles gebeurt op één dag in een inspirerende omgeving.

Tien actuele thema’s

De volgende actuele uitdagingen binnen de maakindustrie aan bod tijdens het Business Software Event:

  1. Systeemintegratie & Connectivity
  2. Ketenbeheersing
  3. Servitization
  4. Slim design
  5. First time fix right
  6. End to end service organisatie
  7. Privacy & security risk management
  8. Smart Industry - concreter maken
  9. Gestructureerde data
  10. Best of breed oplossing

Deze onderwerpen komen in diverse onafhankelijke lezingen aan bod. Daarnaast wordt ook dit jaar weer de Business Software Award uitgereikt aan een bedrijf dat met een bijzondere implementatie en realisatie. De award werd in 2017 toegekend aan Lassche en Keizer BV. Zij verzorgen dit jaar een lezing over het resultaat en het vervolg.

Bent u ook van de partij?

We hopen u dit jaar te mogen verwelkomen op dit compacte leerzame event. Hier spijkert u op een onafhankelijke wijze u kennis bij, doet u praktische ervaringen op en heeft u de mogelijkheid kennis uit te wisselen met experts uit de industrie. Registreer uw bezoek en reserveer de datum dinsdag 9 oktober 2018 alvast in uw agenda. Wij ontmoeten u graag!

 

Registreer gratis uw bezoek