Machine besturing2

Vergroot uw winst met service en onderhoud software

U wilt in uw bedrijf investeren om de winst te laten groeien en u heeft gehoord dat dit kan door te investeren in service en onderhoud. De winstmarges zijn hoger dan bijvoorbeeld bij investeren in R&D of engineering. En het risico is ook vaak kleiner. Maar wat moet u dan doen om klanten optimaal onderhoud te bieden, waar ze ook voor willen betalen? De verschuiving van periodiek en correctief onderhoud naar ‘condition based’ onderhoud is daarbij de trend. Het grote voordeel voor de klant is dat de ‘down-time’ van machines gereduceerd kan worden. De machines worden onderhouden wanneer het echt nodig is, rekening houdend met het gebruik door de klant. In deze blog vertellen we u hoe dit in zijn werk gaat.

Big data en machines

Machines zijn (of worden) uitgerust met sensoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan trilling sensoren, temperatuur sensoren en koppelsensoren. Deze sensoren meten waarden in de machine, zoals de temperatuur van koelwater of trillingen op een lagerblok. Die waarden worden vervolgens geïnterpreteerd en als ze buiten de normale bandbreedte vallen, dan volgt er een signaal.

Voordelen in onderhoud

Het gebruik van deze informatie geeft een aantal voordelen voor onderhoud. Het is mogelijk een probleem te detecteren voordat er daadwerkelijk onderdelen kapot gaan, je kunt er dus op tijd op inspringen. Ook weet je welke sensoren een afwijking geven, daardoor is het gemakkelijker om de fout efficiënt te vinden. Dit heeft een gereduceerde down-time van de machine tot gevolg, daar wordt de klant uiteraard blij van.

Installed base intelligence

Naast het op tijd inspringen op de situatie is het mogelijk om deze informatie te gebruiken voor toekomstig onderhoud. Met behulp van software kunt u in kaart brengen waar uw machines zich bevinden, wat de staat is van deze machines en hoe de machine wordt ingezet door de klant. Door alle informatie met elkaar te koppelen kan een persoonlijk gebruikersprofiel gemaakt worden. De software heeft patroonherkenning en leert van de nieuwe informatie. Vergelijk het bijvoorbeeld met rijden in een auto. Persoon A rijdt zeer voorzichtig en persoon B scheurt graag door de bocht. De banden van persoon B zullen eerder vervangen moeten worden en persoon A zal nog langer met 2 mm profiel kunnen doorrijden dan persoon B. Door deze informatie mee te nemen, ontstaat een effectieve manier van onderhoud die past bij de klant.

Software

U kunt zich voorstellen dat het verwerken van alle data uit sensoren en het analyseren en interpreteren daarvan handmatig niet haalbaar is. Software is daarbij een goede uitkomst. Wilt u meer weten over wat software hierbij voor u kan betekenen? Bezoek het Business Software Event op 28 september 2017 in de Midden Nederland Hallen in Barneveld. U kunt lezingen bezoeken en software leveranciers ontmoeten op de beursvloer.