voordelen smart industry maakindustrie isah

Wat is Smart Industry? De voordelen voor de maakindustrie uitgelegd

Door digitalisering, nieuwe ontwikkelingen en technologieën — gebundeld onder de noemer Smart Industry — verandert de maakindustrie en de manier waarop we dingen maken radicaal. Deze ontwikkeling roept direct de vraag op wat dit betekent voor uw bedrijf. Moet u nu keuzes maken om ook in de toekomst voorop te blijven lopen in uw markt en zo ja, welke? Een complexe vraag met een ander antwoord voor iedere organisatie. In dit blog gaat exposant Isah Business Software dieper in op de vraag ‘Wat is Smart Industry?’ en de voordelen hiervan voor de maakindustrie, omdat zij merken dat dit niet voor iedereen even duidelijk is.

Wat is Smart Industry?

Smart Industry is een zeer breed begrip dat in de kern uit een drietal deelgebieden bestaat:

 • Slim werken op de eigen productievloer: Door koppeling van machines en systemen die ook onderling informatie uitwisselen, verkrijgt u een goed inzicht in wat er daadwerkelijk in de fabriek gebeurt zodat u processen kunt optimaliseren. Dit wordt ook wel omschreven als de ‘digitale fabriek’. 
 • Slim werken in de keten: Smart Industry betreft niet alleen de eigen organisatie, maar ook ketenintegratie. Door slimme communicatie en het delen van data met klanten en leveranciers kan de volledige supply chain geoptimaliseerd worden. Dit vergroot de innovatiesnelheid. Wanneer u bijvoorbeeld real-time op de hoogte bent wanneer onderdelen geleverd worden, kunt u hier in uw eigen proces op inspelen.
 • Slimme apparaten door het Internet of Things: Met behulp van het Internet of Things kunnen apparaten onderling communiceren en data uitwisselen, waardoor u processen kunt monitoren en apparaten zelfstandig kunnen anticiperen op bijvoorbeeld eventuele haperingen in het proces.

Smart Industry is een verregaande digitalisering, automatisering en combineert productieprocessen met het Internet of Things om apparaten, machines, grondstoffen, overige productiemiddelen, de supply chain en werknemers met elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaan nieuwe manieren van produceren, nieuwe business modellen en nieuwe sectoren. Het is een verzameling van slimme innovaties op alle elementen van de bedrijfsvoering, zoals slimme procesinrichting, slim produceren, slimme informatiesystemen etc.

Kortom, met Smart Industry:

 • Worden fabrieken een stuk autonomer en communiceren slimme machines en robots onderling met elkaar, sporen zelf fouten en storingen op in het proces en herstellen die. Foutpercentages dalen en verspilling is minimaal.
 • Krijgt software een prominentere rol; programma’s zitten niet meer in apparaten of machines, maar draaien op een centrale server.
 • Wordt de totale bedrijfsvoering een stuk efficiënter, duurzamer en goedkoper

Wat zijn de voordelen van Smart Industry voor de maakindustrie?

Veel maakbedrijven ervaren de continue druk tussen een korte time-to-market, lagere kosten en individuele wensen enerzijds en hogere kwaliteitseisen anderzijds. De transformatie naar een digitale fabriek is een slimme oplossing om hier op in te spelen en te anticiperen op klantwensen — niet het product, maar de klant komt centraal te staan.

Smart Industry helpt u om:

 • De productie te optimaliseren met behulp van ICT; sneller, efficiënter, duurzamer en goedkoper werken en produceren
 • Doorlooptijden te verkorten en de leverbetrouwbaarheid vergroten
 • Maatwerk te leveren aan uw klanten van hoogwaardige kwaliteit
 • Real-time inzicht te krijgen door actuele dataverzameling en analyse en hier direct op in te spelen
 • Flexibiliteit te vergroten door kortere omsteltijden en snel en eenvoudig programmeren waardoor u flexibel kunt reageren op orders.
 • De kwaliteit van producten te verhogen tegen lagere kosten en/of minder tijd

Kortom, om uw concurrentiepositie te behouden en voorop te blijven lopen loont het investeren in digitale technologieën en het transformeren naar een digitale fabriek. Echter zien we dat veel maakbedrijven worstelen met de vertaling van de huidige strategie naar een Smart Industry strategie. Hoe vertaalt u dit naar concrete doelstellingen en inbedding in de organisatie? Om u daarbij te helpen heeft Isah een eBook geschreven waarin zij onder andere de basis van een Smart Industry strategie en de concrete stappen om hier succesvol mee te starten beschreven. 

Over de gastblogger: Isah Business Software

Deze gastblog is geschreven door exposant Isah Business Software. Zij zijn gespecialiseerd in ERP software voor de maakindustrie. Meer omzet met hetzelfde aantal mensen is wat Isah klanten weten te realiseren. Isah biedt maakbedrijven handvatten om hun Smart Industry strategie te vertalen naar de eigen organisatie en binnen de (toelever)keten. Meer weten over dit onderwerp en Isah, bezoek hen dan op stand 52 tijdens het Business Software Event. Ook verzorgd Robert Plasman van Isah een lezing over dit onderwerp waarbij hij een praktijkcase belicht.  

Registreer gratis uw bezoek

Bron: https://blog.isah.com/wat-is-smart-industry-voordelen-maakindustrie