• 10:10-10:55
 • Zaal 1

Hoe digitale technologie de maakindustrie gaat helpen een betere circulaire prestatie te leveren.

Richting 2050 hebben we allemaal het verlangen 100% circulair te zijn. Maar wat betekent dat nu voor mijn bedrijf? Wanneer ben ik wel of niet circulair bezig? Wat voor veranderingen in materiaal- en informatiestromen kan ik verwachten? Digitale technologie lijkt daarbij bovendien bij uitstek te kunnen gaan helpen. De vraag is alleen hoe dan? In deze interactieve sessie zal ingegaan worden op deze vragen aan de hand van casuïstiek ingebracht vanuit de zaal. Er zal een beeld worden geschetst hoe de combinatie van verschillende business software-elementen kan leiden tot een versterking van uw circulaire volwassenheid. In dat kader zal ook de link worden gelegd met het fysieke Internet. 


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Hoe digitale technologie de maakindustrie gaat helpen een betere circulaire prestatie te leveren. (6 MB)

 • 11:00-11:20
 • Zaal 1

Product modularisatie geeft rust in het IT landschap!

CPQ, PLM en ERP zijn applicaties die veel machinebouwers inzetten in de bedrijfsvoering. Hoe zorg je dat je het maximale uit deze systemen haalt zonder maatwerk toe te laten?
Tijdens deze lezing wil ik de relatie leggen tussen de applicaties en het product ontwerp. Hoe realiseer je door je product modulair te definiëren er een flexibele en schaalbare inrichting van je IT landschap krijgt.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Product modularisatie geeft rust in het IT landschap! (1.4 MB)

 • 11:55-12:40
 • Zaal 1

DataScience, AI? Focus op inzichten, minder op data

 • Ronald Buijsse Academic Director , Jheronimus Academy of Data Science

Veel verhalen rondom Data Science en AI gaan over de noodzaak van het verzamelen van data. Echter, het succes wordt bepaald door de match met besluitvormingsprocessen, ook in de maakindustrie. Waarbij het niet altijd noodzakelijk is om alle data zelf te verzamelen of alle inzichten zelf te achterhalen. Ook niet voor predictive maintenance, forecasting of robot toepassingen.


Aan de hand van successen en bloopers uit meer dan 10 jaar betrokkenheid bij data science en AI toepassingen bij veel verschillende organisaties zal belicht worden waarom aandacht voor besluitvormingsprocessen zo belangrijk is. En waarom Data Science en AI projecten nog relatief vaak vastlopen of weinig impact hebben. Terwijl er juist enorme kansen liggen bij het combineren van inzichten uit data en uit persoonlijke ervaringen. En wat is de rol van recommender systemen en control tower toepassingen voor de maakindustrie? 


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  DataScience, AI? Focus op inzichten, minder op data (3.2 MB)

 • 12:45-13:05
 • Zaal 1

Route naar digitalisering MKB: aanleiding, aanpak en tussenresultaten

Digitalisering is voor bedrijven en in het bijzonder belangrijk voor het MKB.
De presentatie licht toe waarom digitalisering van belang is en hoe Avans samen met bedrijven de route naar digitalisering invulling wil gaan geven.
Daarnaast worden de eerste resultaten van bedrijven in de bouw, maak- en levensmiddelenindustrie gedeeld.
Het huidige traject loopt door en met deze bedrijven wordt hun digitale toekomst concreet verder ingevuld. Tevens zijn geïnteresseerde bedrijven deelnemers uitgenodigd om meer informatie op te vragen of zich voor het onderzoek aan te melden.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Route naar digitalisering MKB: aanleiding, aanpak en tussenresultaten (1.6 MB)

 • 14:00-14:45
 • Zaal 1

Digitaal samenwerken in toeleverketens

 • Mike de Roode Community Manager, Stichting Smart Connected Supplier Network

De Nederlandse maakindustrie is koploper in samenwerken. Producten worden telkens complexer, terwijl bedrijven zich steeds verder specialiseren. HIerdoor is een intensieve samenwerking tussen een netwerk van toeleveranciers en klanten noodzakelijk. De basis van elke samenwerking is het delen van informatie: dit is vaak een uitdaging over de bedrijfsgrenzen heen. Daarom is meer dan acht jaar geleden het fieldlab Smart Connected Supplier Network (SCSN) gestart.


SCSN is een datastandaard die het uitwisselen van informatie in de toeleverketen efficiënter maakt, waardoor bedrijven makkelijker, sneller en betrouwbaarder data kunnen delen. Denk hierbij aan order-, logistieke, financiële-informatie die kunnen worden uitgewisseld met meer dan 300 maakbedrijven via een van de 10 service providers.

 

In deze workshop zal de not-for-profit Stichting SCSN toelichten wat de mogelijkheden zijn en gaan we o.a. met eindgebruiker Coppens Groep en service provider Isah Business Software in gesprek.

 • 14:50-15:10
 • Zaal 1

Grip houden op IT in de maakindustrie: keuzes in inrichting en beheer IT-landschap

Uw bedrijf groeit, processen worden complexer, er zijn meer mogelijkheden tot samenwerking in de keten. Daarbij veranderen de omgeving en technologie in snel tempo. Richard zal vanuit onafhankelijk perspectief (geen link met oplossingen) inzicht en tips meegegeven hoe u verstandige keuzes maakt in uw IT-landschap en afspraken maakt met IT-partners daarover.


Welke keuze maakt u voor uw basissystemen (systems of record), welke keuzes voor onderscheidende processen (systems of differentiation) en welke keuzes voor innovatie (systems of innovation). Thema’s als best-of-breed versus best-of-suite, impact van cloud maar ook het maken van juiste beheerafspraken met diverse partijen in uw IT-landschap komen voorbij!


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Grip houden op IT in de maakindustrie: keuzes in inrichting en beheer IT-landschap (1.6 MB)

 • 15:30-16:00
 • Zaal 1

Cybersecurity in de keten

Doordat bedrijven online steeds meer met elkaar in verbinding staan, is het aanvalsoppervlak voor cybercriminelen flink gegroeid. Door corona is daar het thuiswerken en gebruik van persoonlijke apparatuur dat toegang geeft tot bedrijfsnetwerken bij gekomen, waardoor de risico’s nog verder zijn toegenomen. Het misbruik van één enkele kwetsbaarheid of één klik op een phishingbericht kan dan ook grote gevolgen hebben voor elke keten. Zowel voor de bedrijfscontinuïteit, als voor het intellectueel eigendom van organisaties.       

 • 10:10-10:30
 • Zaal 2

Smart Customization en de noodzaak van CPQ en PLM

Al in 2010 concludeerde de spreker Bas Verbunt in zijn Master Thesis dat de invoering van Smart Customization een vergaande integratie vereist van het PLM systeem en de Configurator. Daarnaast bleek in het onderzoek al snel dat het niet alleen een puur ICT probleem betreft, maar dat het transformatie op 3 niveaus vereist. Te weten; de organisatie (processen), de producten (architectuur) en de faciliteiten (ICT). Nu ruim twaalf jaar later geeft Bas Verbunt graag de huidige stand van zaken weer!


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Smart Customization en de noodzaak van CPQ en PLM (3 MB)

 • 10:35-10:55
 • Zaal 2

Slim digitaliseren hoe doe je dat?

Opereer je in een in een concurrerende markt? Dan moet je onderneming zich richten op operational excellence. Dat is dé manier om duurzaam succesvol te zijn. De mogelijkheden die technologie jouw bedrijf biedt om bedrijfsprocessen en kwaliteit te verbeteren moet bijdragen bij aan de productiviteit en winstgevendheid. Maar hoe organiseer je dat het beste?

 

 1. Hoe voorkom je een lappendeken van systemen en tooltjes?
 2. Hoe bereid je de keuze en implementatie voor van een nieuw systeem?

Tijdens deze presentatie ontdek je o.b.v. een praktijkcase hoe je het beste de regie in handen neemt en je de bedrijfsprocessen leidend maakt, om slim en effectief te organiseren én digitaliseren.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Slim digitaliseren hoe doe je dat? (3.4 MB)

 • 11:00-11:20
 • Zaal 2

Ook helemaal klaar met handmatig werk en standaard software die niet goed aansluit op jouw processen?

De druk op digitalisering is ongekend hoog. Organisaties moeten wendbaarder worden en nieuwe oplossingen sneller dan ooit kunnen leveren. Hierin hebben business en IT dezelfde belangen: versnellen en innoveren, zonder belemmeringen. Dit is waarom low/no-code is uitgegroeid tot een drijvende kracht voor transformatie. Dat gaat gepaard met een enorme versnelling van de ontwikkeltijd en een verlaging van de kosten. Het vormt de basis voor een sterk onderscheidend vermogen binnen de branche waarin je actief bent.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Ook helemaal klaar met handmatig werk en standaard software die niet goed aansluit op jouw processen? (4.3 MB)

 • 11:55-12:15
 • Zaal 2

Adoptie van nieuw beschikbare technologie komt niet van de grond in de Maakindustrie ...

In gesprek met Maakbedrijven blijkt dat het Smart Industry gedachtengoed nog altijd in vaagheid blijft steken. Men wil bestaande soms wel herstructureren en verbeteren, maar nieuwe technologie toepassen om het echt anders te doen? Bijvoorbeeld gebruik maken van slimme algoritmes voor dynamische productieplanning; het sturen op taakniveau van alle medewerkers; het is allemaal mogelijk, levert forse stijging van winstgevendheid op, maar het wordt nog maar mondjesmaat toegepast. Deze beperkte adoptie van nieuwe Smart ICT concepten wordt zo onderhand en in toenemende mate een probleem voor de concurrentiepositie van de NL maakindustrie. Hoe dan wel? Alex Wilbrink van Togetr heeft daar een mening over.

 • 12:20-13:05
 • Zaal 2

To connect or not to connect

Nederlandse maakbedrijven zijn in de gelukkige omstandigheid dat ze beschikken over een fantastische infrastructuur. Het gemak waarmee verbinding gemaakt kan worden met andere maakbedrijven en de mogelijkheden om vervolgens data uit te wisselen zijn fantastisch. Toch spreken we anno 2022 nog steeds van ‘early adopters’ op dit vlak. Graag neemt Jan-Pieter Vos u daarom mee in rondleiding langs Isah’s oplossingen en zienswijze op het gebied van Smart Industry. “Het is zelden een goed idee om iets te doen omdat het kan. Zijn maakbedrijven wel klaar om die slimme connectie met de buitenwereld te maken?” Ofwel: to connect, or not to connect? Dat is de vraag die vandaag centraal staat en die Jan-Pieter graag samen met u wil beantwoorden.

 • 14:00-14:20
 • Zaal 2

Digitale weerbaarheid van je onderneming anno 2022

Je onderneming kan niet meer zonder het internet. E-mail, website, je ERP- en andere software: allemaal hebben ze internet nodig om te kunnen functioneren. Maar welke risico’s loopt je onderneming via dat internet? In deze presentatie laat ik je zien welke dreigingen er zijn en hoe je zelf de – voor jouw onderneming – belangrijkste dreigingen in kaart kunt brengen. De presentatie is gericht op een niet-technische doelgroep en bevat praktische tips die je direct kunt toepassen


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Digitale weerbaarheid van je onderneming anno 2022 (2.4 MB)

 • 14:25-14:45
 • Zaal 2

Gebruik de kracht van de Digital Twin van het opzetten van een productielijn t/m Virtual Commissioning

Het verkopen van een productielijn kan complex zijn, laat staan het bouwen ervan. Daarom is het essentieel om aan uw klanten te demonstreren dat u nauwkeurig kunt leveren wat er wordt verwacht.

 

Nieuwe technologieën zorgen voor de digitale continuïteit die elke productielijnbouwer nodig heeft om de klant een duidelijk beeld te geven van de productielijn, van eerste verkoopcontact tot ontwikkeling, engineering en uitlevering.

 

Fabrikanten van elke omvang kunnen nieuwe processen en systemen toepassen die een mismatch tussen verkoop en engineering verminderen. Door 3D technologie in de vorm van een Digital Twin te gebruiken in één platform, kunnen OEM-lijnbouwers en fabrikanten het uiteindelijke productontwerp en de prestaties in een immersive ervaring demonstreren die de duidelijkheid voor de klant en daarmee de klanttevredenheid verhoogt.

 • 14:50-15:10
 • Zaal 2

Olam Food Ingredients & Brighteye: Een 100% traceerbare cacaoverwerking dankzij Momentum’s standaard MOM software

Vanuit steeds strengere vereisten (voornamelijk omtrent sustainability) uit de markt, besloot de board van OFI (Olam Food Ingredients, voorheen Olam Cocoa) om een 100% traceerbare cacaoverwerking op te zetten. Cacaobonen van verschillende origine werden namelijk vaak samen verwerkt waardoor het voordien onmogelijk was om de eindklant te garanderen dat de afgeleverde producten 100% aan de gewenste vereisten konden voldoen. Het interne MES competentie team begreep onmiddellijk de complexiteit van een dergelijke uitdaging en ging op zoek naar een krachtige partner om dit verhaal mee tot een goed einde te kunnen brengen.

 

In deze sessie laten we je meekijken achter de schermen van het ambitieuze digitalisatietraject van OFI en vertellen we zaken zoals waarom er voor Brighteye met Momentum werd gekozen, wat de do’s en don’ts zijn van een dergelijk digitalisatietraject, hoe de implementatie van de site in Wormer als pilot is verlopen en hoe de benefits van de Wormer site vertaald kunnen worden naar andere sites.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Olam Food Ingredients & Brighteye: Een 100% traceerbare cacaoverwerking dankzij Momentum’s standaard MOM software (2.3 MB)

 • 15:30-15:50
 • Zaal 2

Where Process & ERP Automation Meet

De synergie die ontstaat als procesautomatisering en ERP automatisering feilloos samenkomen. Onze ervaringen vertellen wat dit voor bedrijven kan betekenen.

 • 10:10-10:30
 • Zaal 3

Waarom is een CRM oplossing van waarde voor je organisatie?

Tijdens deze sessie licht Wouter Schram aan de hand van praktische voorbeelden de waarde van een CRM oplossing toe. Welke onderwerpen komen aan bod: Hoe kun je eenvoudig de business case (ROI) berekenen?
Wat is belangrijk voor de adoptie van een CRM oplossing? Hoe verbeteren bedrijven hun bedrijfsresultaten door de inzet van CRM? Het is geen hogere wiskunde, het is puur een oplossing welke je helpt de strategie en KPI’s van jouw organisatie meetbaar te maken. Benieuwd hoe bedrijven als Luxaflex, Bol.com, de Efteling, DAF Trucks dit doen?
Je bent van harte welkom in deze sessie.

 

 • 10:35-10:55
 • Zaal 3

Krijg grip op je financiële administratie door middel van automatisering.

Anno 2022 is automatisering en digitalisering een hot topic. Elk bedrijf wil zijn processen zo efficiënt mogelijk inrichten. Op de financiële administratie wil je zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan het verwerken van facturen zonder dat je het overzicht verliest. Voor sommige bedrijven lijkt het een grote stap om over te gaan op digitalisering, maar voor zowel grote als kleine bedrijven is deze stap makkelijker dan je denkt. Merk jij dat er nog veel tijd verloren gaat aan het handmatig behandelen van facturen? Tijdens deze sessie ga ik u vertellen wat digitale factuurverwerking voor jouw bedrijf zou kunnen betekenen.

 • 11:00-11:20
 • Zaal 3

Bekend met KOBO e-reader of Amazon Kindle? Hoe kunt u dit gebruiken in uw magazijn of fabrieksvloer?

E-Paper is een relatief eenvoudige technologie. Het op de werkvloer brengen heeft toegevoegde waarde. Veel onderwerpen over digitale disruptie, zoals IoT of Smart Glasses, gaan allemaal over het overbruggen van de kloof van de digitale naar de fysieke wereld. Soms is de oplossing voor een probleem gemakkelijker dan u denkt. IFS Labs is de interne denktank van IFS en heeft een missie om pragmatische oplossingen te bedenken en ontwikkelen.
Deze oplossingen worden geïmplementeerd door 12Guide om waarde te creëren voor de gebruiker.

 • 11:55-12:15
 • Zaal 3

Innoveer je productieproces met cloud ERP en Low Code apps

De evolutie naar cloud software vraagt om standaardisatie.

Anderzijds is de behoefte aan flexibiliteit en aanpasbaarheid onverminderd groot.


Hoe combineer ik deze trends?
Tijdens deze lezing neemt Charon Konings je mee in de mogelijkheden van het Power Apps en Production365 van GAC Business Solutions op basis van Microsoft technologie.
Laat je inspireren door de volgende voorbeelden: digitaliseer je productieproces met shopfloor, configureer je eigen CPQ toepassingen en visualiseer je product design met Augmented Reality bij je klanten.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Innoveer je productieproces met cloud ERP en Low Code apps (3.2 MB)

 • 12:45-13:05
 • Zaal 3

Hoe zet je de RI&E in als Verbetertool voor de gehele organisatie

RI&E hoe zit dat ook alweer?
Wettelijk verplicht?
Kostenpost of investering?
Verbeter- en managementtool....

In deze lezing pakken we deze onderwerpen allemaal bij de hand en laten we zien dat de RI&E niet alleen maar een wetteiljke verplichting is, maar dat het vooral een krachtig instrument kan zijn om de kwaliteit van de gehele organisatie te verhogen, verzuim en ongevallen te voorkomen en mensen prettiger te laten werken.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Hoe zet je de RI&E in als Verbetertool voor de gehele organisatie (610 KB)