• 11:45-12:10

De Super-kerngebruiker als Lionel Messi van het ERP-team

  • Ir. Gerrit Vixseboxse
  • Skopos Rendementbouwers

ERP is er inmiddels meer dan 30 jaar. In die lange periode hebben we veel ervaring opgedaan.

Maar wat hebben opdrachtgevers, leveranciers en adviseurs allemaal geleerd, of juist niet geleerd? Een rode draad in de rijke ERP-ervaring van Skopos is in elk geval de super-kerngebruiker als kritieke succesfactor om het onderste uit de kan te halen.

In de lezing van Skopos gaan we specifiek in op de functie van de super-kerngebruiker, een sleutelrol tijdens selectie, implementatie en beheer van ERP.