• 11:55-12:15
  • Zaal 2

Adoptie van nieuw beschikbare technologie komt niet van de grond in de Maakindustrie ...

  • Ir A.B. Wilbrink
  • Togetr

In gesprek met Maakbedrijven blijkt dat het Smart Industry gedachtengoed nog altijd in vaagheid blijft steken. Men wil bestaande soms wel herstructureren en verbeteren, maar nieuwe technologie toepassen om het echt anders te doen? Bijvoorbeeld gebruik maken van slimme algoritmes voor dynamische productieplanning; het sturen op taakniveau van alle medewerkers; het is allemaal mogelijk, levert forse stijging van winstgevendheid op, maar het wordt nog maar mondjesmaat toegepast. Deze beperkte adoptie van nieuwe Smart ICT concepten wordt zo onderhand en in toenemende mate een probleem voor de concurrentiepositie van de NL maakindustrie. Hoe dan wel? Alex Wilbrink van Togetr heeft daar een mening over.