• 10:10-10:55
  • Zaal 1

Hoe digitale technologie de maakindustrie gaat helpen een betere circulaire prestatie te leveren.

  • Arjen Wierikx
  • Hogeschool Utrecht

Richting 2050 hebben we allemaal het verlangen 100% circulair te zijn. Maar wat betekent dat nu voor mijn bedrijf? Wanneer ben ik wel of niet circulair bezig? Wat voor veranderingen in materiaal- en informatiestromen kan ik verwachten? Digitale technologie lijkt daarbij bovendien bij uitstek te kunnen gaan helpen. De vraag is alleen hoe dan? In deze interactieve sessie zal ingegaan worden op deze vragen aan de hand van casuïstiek ingebracht vanuit de zaal. Er zal een beeld worden geschetst hoe de combinatie van verschillende business software-elementen kan leiden tot een versterking van uw circulaire volwassenheid. In dat kader zal ook de link worden gelegd met het fysieke Internet.