• 12:45-13:05
  • Zaal 3

Hoe zet je de RI&E in als Verbetertool voor de gehele organisatie

  • Maik Passchier (veiligheidskundige)
  • Fuprof Milieuadvies Arbo & MVO

RI&E hoe zit dat ook alweer?
Wettelijk verplicht?
Kostenpost of investering?
Verbeter- en managementtool....

In deze lezing pakken we deze onderwerpen allemaal bij de hand en laten we zien dat de RI&E niet alleen maar een wetteiljke verplichting is, maar dat het vooral een krachtig instrument kan zijn om de kwaliteit van de gehele organisatie te verhogen, verzuim en ongevallen te voorkomen en mensen prettiger te laten werken.