• 14:00-14:25
  • Winnaar Award 2017

Low-Code als versneller van Digitale Transformatie

  • Peter Hendrix
  • Phact BV

Veel bedrijven worstelen met hun digitale transformatie. Dit ligt niet alleen aan het ontbreken van een doordachte strategie. Vaak speelt ook de kloof tussen IT en businessdoelstellingen hen parten. Uit onderzoek blijkt dat 70 tot 80% van de IT-afdelingen de vraag van de business niet kan bijhouden. Ook focussen CIO’s zich traditioneel op het operationeel houden van de infrastructuur. Ze zijn niet gewend om in te spelen op de snel veranderende wensen van digitale eindgebruikers. Low-code app ontwikkeling maakt het mogelijk om beter én sneller op deze wensen in te spelen.