• 10:10-10:30
  • Zaal 2

Smart Customization en de noodzaak van CPQ en PLM

  • Bas Verbunt
  • PLM Xpert

Al in 2010 concludeerde de spreker Bas Verbunt in zijn Master Thesis dat de invoering van Smart Customization een vergaande integratie vereist van het PLM systeem en de Configurator. Daarnaast bleek in het onderzoek al snel dat het niet alleen een puur ICT probleem betreft, maar dat het transformatie op 3 niveaus vereist. Te weten; de organisatie (processen), de producten (architectuur) en de faciliteiten (ICT). Nu ruim twaalf jaar later geeft Bas Verbunt graag de huidige stand van zaken weer!