• 14:00-14:25
  • Zaal 1

Ontwikkeling en waarde van Pim Studio

  • Jan van Hout
  • Van Hout, namens SOFON

Er komt veel bij kijken als het gaat om het reduceren van C02 uitstoot, energiebesparing, hernieuwbare energie, het energieakkoord, een klimaatwet en grote doelen als het klimaatakkoord van Parijs.
Van Hout/Ovvia helpt de klant zich voorbereiden op hun reis in CO2 land. In het voorbereidingstraject wordt er gebruik gemaakt van een slimme softwaretool: PIM Studio. 
PIM Studio bundelt expertise, big data, algoritmen, erkende rekenregels en online informatie in één softwaretool.
Als resultaat genereert PIM studio op basis